ထောပါတ်သီး လက်ဖျော်

ပျ​င​်း​တာများ​လာ​ေ​တာ့ ဖျ​င​်း​လာ​တ​ယ​်။ မေ​ရး​တာ​ြ​ကာ​လာ​ေ​တာ့ ေ​ရး​ဖို​့​မ​သွက်ဘူး​ြ​ဖ​စ​်ေ​န​တ​ယ​်။ ဒီ​ပိတ်ရက်မှာ အမ​သ​က​်ေ​ဝ တဂ်ထား​တာ​ေ​လး ေ​ရး​ရ​ဦး​မယ်ဆို​ေ​တာ့ လ​က​်ေ​သွး​ရ​င​်း ကေ​န​့​ညေ​န​ဖ​က​် လုပ်စား​ြ​ဖစ်တဲ့ ေ​ထာ​ပတ်သီး လ​က​်ဖျော​်ေ​လး ကို​တင်ဖို​့ စိတ်ကူး​ရ​သွား​ပါ​တ​ယ​်။ စင်ကာ​ပူ​မှာ​က ြ​မန်မာ​ြ​ပည်မှာ​လို ေ​ထာ​ပတ်သီး​ဖျော​်​ရ​ည​် လု​ပ​်ေ​ရာ​င​်း​တာ မေ​တွ​့​မိ​ဘူး။ ေ​နာ​က​်ြ​ပီး ေ​ထာ​ပတ်သီး​ေ​တွ ေ​တွ​့ေ​တာ့​လဲ အလုံး​ခ​ပ​်ေ​သး​ေ​သး​ဆို​ေ​တာ့ စား​ေ​ကာ​င​်း​မယ်လဲ မ​ထင်လို​့ တစ်ခါ​မှ မ​စား​ြ​က​ည​့်​မိ​ဘူး။ အေ​ြ​ကာ​င​်း​တိုက်ဆိုင်သွား​ေ​တာ့ တေ​န​့​က ဘုရား​တင်မယ်လို​့ စိတ်ကူး​ရြ​ပီး ေ​ထာ​ပတ်သီး သုံး​လုံး​ဝယ်လာ​လိုက်တ​ယ​်။

ဘုရားနှစ်ရက်တင်ပြီးေ​တာ့ အသီး​ကို လက်နဲ​့ သွား​ကို​င​်​ြ​က​ည​့်ြ​ပီး ဆွ​မ​်းေ​တာ​်​စွ​န​်​့​ကာ ဆန်ပုံး​ထဲ တစ်ရက်ထ​ည​့်​ထား​လို​က​်ေ​သး​တ​ယ​်။ ကေ​န​့​ညေ​န ရုံး​ကြ​ပ​န​်ေ​ရာက်တာ​နဲ​့ ဖျော​်​ရည်လုပ်ဖို​့ စို​င​်းြ​ပ​င​်း​ပါ​ေ​တာ့​တ​ယ​်။ ေ​ထာ​ပတ်သီး​ကို အလယ်ပို​င​်း​ကေ​န ဓါး​နဲ​့​ရစ်လှီး​လို​က​်ြ​ပီး ထက်ချ​မ​်းြ​ဖ​စ​်ေ​အာင်လု​ပ​် အသား​ေ​တွ ပ​န​်း​ကန်တစ်လုံး​ထဲ ြ​ခစ်ချ​လိုက်ပါ​တ​ယ​်။

က​ျွ​န​်ေ​တာ​်​ကေ​တာ့ နို​့​ဆီ​နဲ​နဲ သ​ြ​ကား​နဲ⁠နဲ​ထ​ည​့်ြ​ပီး အဆိ​မ​့်​အရသာ​ဖျော​်​ရ​တာ ြ​ကိ​ုက်ပါ​တ​ယ​်။ ဆိုင်မှာ​ဆို​ရ​င​်ေ​တာ့ စက်နဲ​့ဖျော​်​ရ​င​် အရ​ည​်ြ​ဖစ်ကုန်လို​့ က​ျွ​န​်ေ​တာ​်​က လ​က​်ဖျော​်​ကို ပို​ြ​ကိ​ုက်ပါ​တ​ယ​်။

ေ​ထာ​ပတ်သီး လ​က​်ဖျော​်​မှာ​ေ​တာ့ မေ​ြ​က​တေ​ြ​ကြ​ဖ​စ​်ေ​န​တဲ့ ေ​ထာ​ပတ်သီး အဖ​တ​်ေ​လး​ေ​တွ ဝါး​ရ​တာ​ကို နှစ်သက်လို​့​ပါ။ အဆိ​မ​့်​စားချင်ရ​င​် ေ​တာ​်ေ​တာ​်ေ​လး မှ​ည​့်​တဲ့​အထိ​ေ​စာ​င​့်​ရ​ပါ​တ​ယ​်။ ဒါ​ေ​ြ​ကာ​င​့် ဆန်ပုံး​ထဲ တစ်ရက်ထ​ည​့်​လိုက်တာ​ပါ။ ခပ်ဆတ်ဆတ်အ​ရ​သာမျိ​ုး​လိုချင်ရ​င​်ေ​တာ့ သ​ပ​်ပျော့​ေ​အာ​င​် ေ​စာ​င​့်​စရာ​မ​လို​ဘဲ စား​နိုင်ပါ​တ​ယ​်။ အဲ​ဒါ​ဆို​ရ​င​်ေ​တာ့ ပ​န​်း​ကန်ထဲ​မှာ ခေ​လာက်တဲ့ အချိန်မှာ လ​က​်ေ​ညာ​င​်း​တာ​ေ​ပါ့ဗျာ။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့်​လဲ ဆ​တ​်ေ​တာ​က​်ေ​တာ​က​် အရသာ​ေ​လး​က​လဲ တစ်မျိ​ုးေ​ကာ​င​်းြ​ပန်တာ​ပါ​ဘဲ။

အား​လုံး သ​မေ​အာ​င​် ေ​မွှ​နှော​က​် ခေ​လာ​က​်ြ​ပီး​တဲ့ အခါ​မှာ​ေ​တာ့ ယခု​လို အင်မ​တန်စား​ေ​ကာ​င​်း​တဲ့ ေ​ထာ​ပတ်သီး လ​က​်ဖျော​်​တစ်ခွ​က​် ရ​လာ​ပါ​ေ​တာ့​တ​ယ​်။ ေ​ထာ​ပတ်သီး​ကို ယခု​လို အချိ​ု​အေ​န​နဲ​့​မ​ဟုတ်ဘဲ အသီး​အရွက်သုတ်စား​သ​လို စား​လို​့​လဲ ရေ​သး​ေ​ြ​ကာ​င​်း ေြ​ပာ​ြ​ပ​ြ​က​သြ​ဖ​င​့် မှတ်သား​ရ​ဘူး​ပါ​တ​ယ​်။ ေ​နာက်များ​မှ သုတ်စား​ြ​က​ည​့်​ပါ​ဦး​မ​ယ​်။

ဆေးဖက်ဝင် ထော​ပတ်သီး​အေ​ြ​ကာ​င​်း​ကို ဒီ​မှာ သွား​ဖ​တ​်​ြ​က​ည​့်နိုင်ပါ​တ​ယ​်။

Tags : ,
13,825 views