ၾကိဳဆိုပါတယ္

ၾကြေရာက္လာေသာ မိတ္သဟာအေပါင္းကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာနဲ႔ ၾကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီေန႔ေတာ့ ရံုးမွာ လူနဲနဲလစ္တာနဲ႔ ဘေလာ့ေျပာင္းခ်င္း လုပ္ငန္းၾကီးကို အျပီးတိုင္အေခ်ာသပ္ျပီးသကာလ စိတ္တုန္းတုန္းက်သြားရပါျပီ။ ဆိုေတာ့ ခဏနားလိုက္ဦးမယ္။

ခုလို တကူးတက လာျပီးအားေပးၾကလို႔ ဝမ္းသာမဆံုးျဖစ္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳးစားျပီးေရးေနပါ့မယ္ခင္ဗ်။ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း။

5,985 views